Author Description

admin

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

19/4, 20:00-01:30  – Servicefönster för kunder med basavtal.
20/4, 00:00-04:00  – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

15/3, 20:00-00:00  – Servicefönster för kunder med basavtal.
16/3, 00:00-04:00  – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

15/2, 20:00-00:00  – Servicefönster för kunder med basavtal.
16/2, 00:00-04:00  – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under angivna tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/1, 20:00-00:00  – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/1, 00:00-04:00  – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under angivna tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595

För att ytterligare öka kvalitén på våra drifttjänster så flyttar vi vår driftcentral till nya lokaler under perioden 2011-02-04 17:00 och 2011-02-05 08:00. Under denna period (kväll och natt) då själva flytten sker fysiskt kan driftstörningar komma att inträffa på samtliga våra tjänster.

Vänligen kontakta vår Servicedesk via e-post till support@ninetech.se vid funderingar eller frågor. Se även separat driftavtal.

Vi hoppas att ni har överseende under perioden.