Information Archive

Vi kommer i kväll att utföra en förändring i vår virtuella servermiljö. Förändringen innebär vid ett normalt förfarande inte något avbrott eller någon prestandaförlust. Kunder som har en helt egen virtuell servermiljö hos oss kommer inte påverkas av denna förändring.

Driftstörning

För stunden har vi driftstörningar i vår infrastruktur. Felsökning pågår.

 

Uppdatering 12:33

Driftstörningen skall nu vara avhjälpt.

 

Uppdatering 11:11

Vi har tillsammans med vår leverantör funnit potentiellt problem med en utrustning. Leverantörens experter ser över problematiken.

 

Uppdatering 10:30

Driftstörningen är eskalerad hos vår leverantör.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

21/6, 20:00-00:00  – Servicefönster för kunder med basavtal.
22/6, 00:00-04:00  – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-4706595

Servicefönster

Klockan 21:00 idag 10/6 har vi ett servicefönster då arbete med en av våra brandväggar kommer att ske. Det kommer att uppstå ett kortare driftstopp för våra kunder som är anslutna via Karlstad Stadsnät till vår driftcentral samt för de kunder som har sin e-post hos oss. Driftstoppet är beräknat till några minuter.