Information Archive

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/9, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/9, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Uppdatering, kl 11.18: Driftstörningarna är borta och ärendehanteringssystemet fungerar som vanligt.

Just nu har vi problem med vårt ärendehanteringssystem vilket gör att det inte går att skicka in ärenden via mail. Det går heller inte att registrera dem direkt via portalen.

För support och ärendehantering ber vi er kontakta vår servicedesk via telefon:

CloudPro
Tel: 010-470 65 40

Ninetech
Tel: 010-470 65 95

Two
Tel: 010-470 65 95

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

19/6, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
20/6, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

15/5, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
16/5, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

17/4, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
18/4, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

20/3, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
21/3, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

20/2, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
21/2, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

16/1, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
17/1, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40