Internet Archive

Torsdag 28/5 med start 17.00 kommer det att göras en provkörning för att testa reservkraften i vår driftcentral.
Detta görs för att säkerställa driften för våra kunder inför sommarens eventuella åskoväder.
Provkörningen ska inte orsaka några driftstörningar.

Vid frågor, kontakta Ninetech Service Desk på tel: 010-470 6595

Karlstad Stadsnät informerar:

“Karlstad stadsnät har just nu en driftstörning som berör större delar utav OpenNet.
Kunder får IP men har ingen access.
Felsökning pågår, vi återkommer med uppdaterad status.”

Access till utrustning i Ninetechs driftcentral kan med andra ord inte göras från Karlstad Stadsnät. Övrig kommunikation till och från vår driftcentral är opåverkad av ovanstående störning.

Vänligen kontakta vår Servicedesk om ni har ytterligare frågor runt detta.
010-470 65 95

Den 27 oktober kl 01.00 – 04.00 kommer ett underhållsarbete genomföras i vår driftcentral, vilket påverkar er som kör mot BABS för kortbetalning. Det innebär att ni kommer att ha ett avbrott i ca 30 minuter. Du som kund behöver inte göra något i din egen utrustning. Övrig kommunikation till och från vår driftcentral är opåverkad av ovanstående underhåll.

För ytterligare information, vänligen kontakta vår Service Desk på support@ninetech.se eller 010 – 470 65 95.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

21/10, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
22/10, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

18/3, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
19/3, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.
Även kunder med basavtal kan uppleva prestandaproblem fram till kl 04:00. Detta pga utökat underhållsarbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ninetech Servicedesk 010-470 65 95